ISO 28001 Tedarik Zincirinde Güvenlik Yönetim Sistemi

ISO 28000 standardı, uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin gerektirdiği unsurları tanımlamaktadır. Sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli temin eder. Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardında geçen tedarik zincirine, bilerek veya yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerle zarar verebilecek faaliyetlere karşı koyma olarak ‘Güvenlik’ ifadesinin anlamını tanımlar. Bu kapsamda; kuruluşun bazı alanlarda etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zincirinde meydana gelebilecek risk olasılıklarını kontrol altına almasını sağlar.

ISO 28000 standardı, tedarik zincirine herhangi bir noktadan bağlanmış kuruluşlar için tedarik zincirindeki kritik güvenlik noktalarına dikkati yoğunlaştıran yeni bir çerçeve çizer. Bu çerçeve üretim, finans, bilgi yönetimi ve üretim tesislerini kapsayan ancak bunlarla sınırlı kalmayan bir yapıya sahiptir. Bir taraftan bütün endüstri sektörlerinde faaliyette bulunan kuruluşlara güvenlik risklerini değerlendirmeleri ve kontrol etmeleri noktasında destek sağlarken, diğer taraftan güvenlik tehditleri nedeniyle oluşabilecek etkilerin azaltılmasını amaçlar. Bunu yaparken müşteri memnuniyeti, iş güvenliği ve kalite yönetimi gibi temel yönetim prensiplerini kullanır.

Söz konusu standart, güvenlik risklerinin minimize edilmesine yardımcı olurken mal ve malzeme dağıtımının belirlenen süre içinde ve problemsiz olarak gerçekleşmesine yardımcı olur.

 

ISO 28000 TZGYS’ nin Faydaları Nelerdir?

Kullanılan kurumlarda ISO 28000 Yönetim Sistemi aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Tesis, bina ve araçlara yapılabilecek kasıtlı eylemler sonucunda zarara uğrama ihtimalini; kuruluş araçlarının kötü niyetli eylemlerde, terörist saldırılarda kullanılmasını; kuruluş çalışan ya da yöneticilerine yönelik gerçekleştirilecek zarar verme maksatlı eylemleri ortadan kaldırır
 • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini, buna yönelik gerekli önlemlerin alınmasını ve doğabilecek muhtemel hasarın en düşük düzeyde gerçekleşmesini sağlar
 • Ürünlerin  üretim, depolama ve taşıma operasyonları sırasında kaybolma, çalınma, zedelenme, hasar görme ve bozulma gibi karşılaşacağı olumsuzlukların en az indirilmesini sağlar
 • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlayarak kolaylık sağlar
 • Riskli görülen faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirip diğer iş kararları ile birlikte yönetilmesini sağlar
 • Ürün ve hizmet sağlanan kuruluşlara güven telkin eder

 

ISO 28000 Standardı Kimler İçin Gereklidir?

Tedarik zincirine herhangi bir noktadan bağlanmış tüm kuruluşlar için gereklidir. Tedarik zinciri denince, sektörlere ve kuruluşlara göre farklılık gösterebilir.

 

  Konuşma Başlat
  Belgelendirme Destek
  Merhaba,
  Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.