G İşareti

G İşareti Nedir G Belgesi Hangi Amaçla Kullanılır?

Yapı malzemesine, ambalajına, malzemeye eklenen bir etikete, malzemeye ilişkin ticari belgelere yerleştirilerek kullanılır. CE işareti ve belgesine tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında ülkemizde zorunlu olarak G İşareti kullanılır.

 

G İşareti / Belgesi Yasal Tebliği

 • G İşareti Yönetmeliği, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. G İşareti ile ilgili hükümleri düzenler. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterlere İlişkin Yönetmelik adını taşır.
 • Resmi Gazetenin 06.02.2010 tarihli 27485 sayısında G Uygulama Tebliği yayınlanmıştır. G işareti yönetmeliğinin uygulama şartlarını belirlemektedir. G İşareti yönetmeliğine göre uygunluk teyit sistemlerinin uygulanmasına dair tebliğdir.
 • Söz konusu yönetmelik ve tebliğ, 4703 sayılı Çerçeve Kanun ile Bakanlığın teşkilat ve görevlerini tespit eden 180 sayılı KHK’ya dayanılarak hazırlanmıştır.

 

G İşareti / Belgesi Hangi Malzemeler İçin Zorunludur?

Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini kapsayan G işaret ve belgesine tabi yapı malzemeleri, yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE belgesinin zorunlu olmadığı ürünlerdir.

 • Hazır beton
 • İnşaat demiri
 • Beton çelik çubukları

G belgesine tabi en önemlileri malzemelerdir.

 

G İşaretinin / Belgesinin Kuruluşa Faydaları Nelerdir?

 • Yurt içi piyasada ürünün herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan sunulmasına olanak sağlar,
 • Güvenlik ve sağlık yönünden ürünlerin temel şartlara uymasını sağlar,
 • Kullanıcı açısından malzemeyi daha güvenli kılarken hasar ve sorumluluk davalarını azaltıcı etkide bulunur,
 • Ürün maliyetlerini düşürür,
 • Rekabet gücünü ve pazar payını artırarak işletme verimliliğine katkıda bulunur,
 • Yetki ve izin belgeleri G ile daha kolay alınır.

 

G İşareti Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

Ülkemizde CE belgesine tabi olmayan ve CE işareti taşıma zorunluluğu bulunmayan yapı malzemelerini üreten tüm üreticiler kullanmak zorundadır.

 

  Konuşma Başlat
  Belgelendirme Destek
  Merhaba,
  Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.