Güvenli Üretim Belgesi

TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi
TSE – COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi

COVID-19 pandemisi ile mücadelede sanayi işletmelerinin alacakları önlemler konusunda Türk Standartları Estitüsü’nce hazırlanan güvenli üretim belgesi enfeksiyon önleme ve hijyen konusunda bir rehber niteliği taşıyor. İşletme personeli başta olmak üzere, firma tedarikçileri ile ziyaretçilerinin enfeksiyondan korunması için birtakım hijyen uygulamaları yapılması ve kontrol kriterleri söz konusudur. Temas veya damlacık yoluyla bulaşan hastalıklara karşın bazı hazırlık ve uygulama süreçleri ile diğer tedbirler bulunmaktadır. Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirlenen standartlara uyum sağlama yeterliliği gösteren sanayi kuruluşları uluslararası bir kalite belgesi almış olacaklardır. Belge halk arasında covid 19 üretim belgesi olarak da bilinmektedir. İşletmelerin ait olduğu sektör, çalışan sayısı, faaliyetleri ve bağlı olduğu mevzuat bakımından detaylarda değişiklik olabilmektedir.

COVID-19 Bulaşma Önlemleri

Kirli yüzeylere temasın yanı sıra öksürük veya hapşırmak suretiyle meydana gelen damlacıklar bilinen COVID 19 nedenleridir. Bu nedenle güvenli üretim şartlarını sağlamak üzere bazı temas tedbirleri, damlacık önlemler ve hava kaynaklı önlemler alınması gerekmektedir. Temas önlemleri kapsamında enfeksiyonla doğrudan veya dolaylı olarak teması önlemek söz konusudur. Zira bahsi geçen virüsün en büyük sebepleri arasında temas yolu ile bulaşma gösterilmektedir. Damlacık önlemleri kapsamında 6 adım veya 1,8 metrelik bir mesafe konulması mevzubahistir. Bu şekilde enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü amaçlanır. Zira kısa mesafeler, korunması söz konusu bireylerde enfeksiyonun mukozal yüzeye veya konjonktivaya bulaşmasına neden olur. Hava yolu önlemler (solunum yolu önlemleri) ise özellikle kapalı ortamlardaki enfeksiyon bulaşma önlemleri ve kontrolünü içerir. Çünkü küçük partiküllerin aerosoller ile hasta bireylerden sağlıklı kişilere geçmesi riski bulunmaktadır.

Özetlemek gerekirse gerek temas gerekse damlacık önlemlerinin her ikisinin birlikte alınması gerekmektedir. Buna ilaveten, aeresol üreten bir işlem yapılan işletmelerde bazı ek önlemlerin de alınması söz konusudur. Örneğin hasta olanlar başta olmak üzere çamaşırhane personeline ait giysi, çarşaf ve eşyaların kontamine edilmesi gerekir. İşletmelerin bütün alanlarında fiziksel bir bariyer olan maske takılmalıdır. Bu şekilde burun ve ağız mukozasının kirlenmesi minimize edilmiş olur. İş süreçlerinde işe özgü kıyafetler veya KKD’ler kullanılmalıdır. Siperlik veya gözlük kullanılmak suretiyle damlacık sıçrama riski olan çalışanlar, hastalık riskinden korunmalıdır.

Korunma ve Kontrol Önlemleri

Enfeksiyonun bulaşma riskini azaltmanın yanında birtakım korunma ve kontrol tedbirleri alınması söz konusudur. Bunun için Sağlık ve Çalışma Bakanlıklarınca yürürlüğe konulan bazı kanunlarda yer alan önlemlere de riayet etmek gerekir. Fiziki alanlarda risk değerlendirmesi yapılması da önem taşımaktadır. Bu bakımdan firmaların Hijyen ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı hazırlamaları bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunu yaparken de öncelikle kuruluş kapasitesinin değerlendirmesi süreci ortaya konulmalıdır. Pandemi nedeniyle kapasite minimum düzeyde tutulmalı, plan erişilebilir ve hazır olmalıdır. Ayrıca semptom gösteren hastaların tespiti bu noktada önem kazanmaktadır. Bunun için de termal kamera kullanımı söz konusudur.

Bunun yanında hastalık belirtisi gösteren personel için uygulanacak prosedürler için bir hiyerarşi çalışması yapılacaktır: Erken teşhis, sağlık otoritesine bildirim, erken izolasyon, sağlık kuruluşuna nakil, iyileşme sonrası 14 gün izolasyondan sonra işe başlama gibi. Hiyerarşiyi sağlarken de iç ve dış iletişim planı belirlenecektir. İletişimin ne ile kurulacağı, ne zaman, kiminle nasıl iletişim kurulacağı ve kimin iletişim kuracağı konuları kayıt altına alınacaktır. Proseslerin etkin işletimi ve kontrolünden sorumlu personel görevlendirilmesi zorunludur. Öte yandan 38 derece ve yukarı vücut ısısına sahip çalışanların tesise girişine izin verilmeyecektir. Bu noktada da yüksek ateşe sahip personelin en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesiyle ilgili bir yöntem belirlenerek uygulaması takip edilmelidir. Bu şartlar tse güvenli üretim belgesi almak için alınması gereken bazı tedbirler arasında yer almaktadır.

COVID 19 uygulama önlemleri

Fiziki mesafenin korunması başlıca uygulama önlemleri arasında yer almaktadır. Havalandırma sistemi veya klima bulunan ortamlarda 2 metreden daha fazla fiziki mesafe konulması gerekecektir. Mesai saatleri ile birlikte mesai dışı piknik, ofis ziyareti, spor faaliyetleri vs. etkinliklerden kaçınılması isabetli olacaktır. Diğer bir uygulama önlemi el hijyeni olup kişisel enfeksiyon bulaşma riskini minimize etmek için en uygun noktalarda el yıkama imkanı sağlanmalıdır. Bu mümkün değilse “alkol bazlı antiseptik” madde kullanılmalı, eller iyice ovularak temizlenmelidir. Diğer önlemler ve tse covid 19 güvenli üretim belgelendirme hizmetimiz için lütfen iletişime geçin.

    Konuşma Başlat
    Belgelendirme Destek
    Merhaba,
    Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.