Sağlıklı Turizm Belgesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde, ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği sağlıklı turizm sertifikası programı konaklama ile yeme ve içme tesisleri için hazırlanmıştır. Program, tatilini ülkemizde geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin daha sağlıklı bir ortamda tatil yapmaları için birtakım önlemler içermektedir. Belge sahipleri hem ulusal hem de uluslararası rekabette de ön plana çıkabileceklerdir. Bu belge ile potansiyel müşterilere güvenli bir tesis imajı verilmesi de söz konusudur. Zira sağlıklı turizm belgesi alan oteller ve diğer tesisler periyodik olarak TSE denetiminden geçeceğinden emin olarak tatillerini güvenle geçireceklerdir.

Öte andan sağlıklı turizm belgesi alan turizm işletmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde de yayınlanmaktadır. Sertifika programı kapsamında hazırlanan Güvenli Turizm Belgesi temalı logo, tesislerin görülen bir yerine asılacaktır. Belgedeki kare kod okutulmak suretiyle müşteriler, bütün denetim süreçlerini görebileceklerdir. Dolayısıyla kaliteli ve şeffaf bir turizm tesisinden hizmet aldıkları konusunda müşteri memnuniyeti sağlanmış olacaktır. Sağlık, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde önlemler alan işletmeler, belge sahibi olmayan işletmelere kıyasla daha tercih edilebilir olacaktır.

Başvuru hakkında bilinmesi gerekenler

Bahsini ettiğimiz belge turizm literatüründe güvenli turizm sertifikası olarak da anılmaktadır. Belgenin tam adı TSE COVID 19 Sağlıklı Turizm Belgesi olarak belirlenmiştir. Oteller, kafeler, restoranlar gibi turizm tesisleri Sağlıklı Turizm Belgesi Başvuru Formu doldurmak suretiyle sağlıklı turizm sertifikasyon programı için gereken işlemlere başlayacaklardır. Başvuru bilgileri kısmında ilk belgelendirme, belge yenileme, takip, kapsam değişikliği, adres değişikliği, unvan – statü değişikliği ve şikayet incelemesi gibi kısımlar bulunmaktadır. Görüleceği üzere hangi amaçla bu belgenin alınacağı konusunda ilgili kısmın doğru bir şekilde doldurulması gerekecektir.

Bahsi geçen güvenli turizm belgesi aşağıda geçen;

 • Konaklama tesisi
 • Yeme içme tesisi
 • Taşıma/Transfer – Seyahat/Tur Organizasyonu-Rehberlik

gibi işletme çeşitleri için alınabilmektedir. Form kapsamında kuruluşun adı, iletişim bilgileri (adres, telefon, web adresi, faks, e-posta adresi), mevcut türü ve sınıfı, belge sahibi, vergi dairesi ve vergi numarası, çalışan sayısı, faaliyet gösterdiği ülke sayısı, ülkemizdeki ofis sayısı, ofislerin coğrafi dağılımı, müşteri portföyü, vardiya sayısı (her bir vardiyada çalışan sayıları) kısımları özenle doldurulmalıdır. Ayrıca irtibat kişisine ait bilgiler (adı ve soyadı, görevi, cep telefonu, iş telefonu ve e-posta adresi) doğru girilmelidir. Formun en önemli kısımlarından birisi olan “belgelendirmeye esas faaliyetlerin kapsamı”nın Türkçe ve İngilizce olarak dikkatli bir biçimde yazılması da önem taşımaktadır.

Form ekinde sunulacak bazı dokümanlar

Başvuru formu ile birlikte güvenli turizm sertifikası alan oteller ve yukarıda sayılan diğer tesisler birtakım dokümanları sunmak durumundadırlar. Bunlar ilk başvuru esnasında verilecek evraklar, kapsam genişletme talebinde istenilen dokümanlar ile adres ve unvan değişikliğinde istenilen evraklardır. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisinden çalışma ruhsatına ve imza sirkülerine varan bazı belgelerin eklenmesi de zorunludur. Bu şekilde güvenli turizm sertifikası nasıl alınır sorusunun yanıtlarından birisi verilmiş olunuyor. Öte yandan sağlıklı turizm belgelendirme programı kapsamında form doldurulurken bilgilerin güncel olması ve doğruluğunun teyitli olması gerekmektedir. Belgenin edinilmesi için ödenecek ücretlerin de zamanında ve tam ödenmesi zorunludur. Ayrıca dokümanın güncelliği TSE Doküman Yönetim Sistemi takip edilerek öğrenilebilir. Dolayısıyla güvenli turizm belgesi alan oteller ve diğer turistik işletmelerin belgenin güncelliğini takip etmelidir.

Sağlıklı turizm belgesi fiyatları

Tesisin niteliğine göre sağlıklı turizm belgesi fiyatları değişmektedir. Yani yeme-içme tesisi ve konaklama tesislerine bakıldığında fiyatlar;

 • Restoran ve kafelerde m2 büyüklüğü
 • Otellerin yatak kapasitesi

esas alınarak belirlenmektedir. Etiket bedeli, belge bedeli ve olası denetim masraflarının yanı sıra ulaşım masrafı vb. yan ödemeler de bulunmaktadır.

Alınacak önlemlerden bazıları

Tesis çalışanları ve misafirler başta olmak üzere konaklama yerleri, yeme içme tesislerine kadar alınması söz konusu birtakım önlemler bulunmaktadır. Turizm faaliyetlerinin başlayıp yoğunlaşacağı dönemde yerli ve yabancı turistlerdeki COVID 19 endişesi alınacak bu önlemler ile giderilebilecektir. Hizmet kalitesinin yanı sıra hijyen beklentisinin de karşılanması gerektiğinden tesis çalışanlarının alacağı eğitimin planlanması da diğer bir önemli konudur. Virüsün bulaşmasını önlemeye yönelik tedbirlere bakılacak olursa otellere yönelik 157, kafe ve restoranlar için ise 122 kriter bulunmaktadır. TSE tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra gerekli yeterlilikleri sağlayan işletmeler güvenli turizm sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

  Konuşma Başlat
  Belgelendirme Destek
  Merhaba,
  Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.