ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş sürekliliği kuruluşların etkin olarak yönetmesi gereken proseslerden birisidir. Faal bir firmanın işleri aksatmasına sebep teşkil eden kesintilere tepki vermesi için yapılması gerekli işlemlerin tamamıdır. Bir organizasyonun ürün ve servislerini, yaşanan kesintinin ardından önceden tanımlanmış olan kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir şeklinde de ifade edilebilir. Beklenmeyen iş kesintileri eğer işletmenize göre değilse yapılacak en iyi şey ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulamak olacaktır.

ISO 22301 standardı, yaklaşık olarak 160 ülke tarafından onaylanan bir standarttır. BS 25999 İş Sürekliliği Standardı’nın gelişmiş bir uygulaması olarak ISO standardı şeklinde çıkarılmıştır.

ISO 22301 yönetim sistemi standardı, firmaların iş sürekliliğini sağlamak üzere gerekli planları oluşturmaları, izlemeleri, uygulamaları, incelemeleri, işletmeleri, korumaları, sürdürmeleri ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları ve yıkıcı olaylardan kurtarmak için gerekli olan ihtiyaçları belirtir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Firmayı, ilişki kurduğu diğer işletmeleri, kamu kurumlarını, yerel yetkilileri tanıyan, anlaşılmış dokümante edilmiş bir acil durum hizmeti sağlar
 • Müşterilerin, tedarikçilerin, çalışanların ve pay sahiplerinin gereksinimleri risk değerlendirmesi yolu ile temin eder
 • İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar
 • Olumsuz herhangi bir olay karşısında kesinti süresini azaltır ve kurtarma zamanını iyileştirir
 • Kriz dönemlerinde kritik rol oynayan fonksiyonların her zaman çalışmasını sağlar
 • Sürekliliğinin temini yeteneğinin kanıtlanması ile rekabette avantaj sağlar
 • İşletmenin markalarını, itibarını ve saygınlığını korur
 • Tedarik zincirini güvenli hale getirir
 • Olayların etkisini minimize eder

ISO 22301 Standardı’nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 22301 Standardı, farklı sektördeki kuruluşlar için sektörden ve çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun bir bölümüne  ya da tamamına kısmen uygulanabilir bir standarttır.

  Konuşma Başlat
  Belgelendirme Destek
  Merhaba,
  Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.