ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir  ve Ne Amaçla Kullanılır ?

01 Eylül 2005 tarihinde Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu ( ISO ) tarafından yayınlanan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem standardı ilk uluslararası “Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi” standardıdır. 24.04.2006 tarihinde ülkemizde yayınlanan TS EN ISO 22000 standardı TS 13001 ( HACCP ) standardının yerine getirilmiştir.

ISO 22000-2005 standardı paketleme firmaları ve yiyecek, içecek sunumu (catering) dahil olmak üzere tarladan sofraya kadar gıda zincirini kapsayan tüm kuruluşları kapsayan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını taşır.

Güvenilir gıda üretimi adına katkılar, hammaddeler, ambalaj malzemeleri ve yardımcı maddelerin üretiminden tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi, işletmeye kabulü, üretim aşamaları, son muhafaza ve sevkiyatı kontrol altında tutan bir yaklaşım önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Kısa adı HACCP olan Hazard Analysis and Critical Control Points / Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi bu yaklaşımlardan biridir. Çoğu ülkenin yetkili birimleri ve ilgili standart kuruluşları HACCP Sistemi çerçevesinde önemli düzenlemeler yapmışlar ve standartlar yayımlamışlardır. HACCP kavramının doğuşundan bu yana 30 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına ve uluslararası geçerliliğinin bulunmasına rağmen, bu süre içerisinde HACCP Sistemi için dünya genelinde kabul görecek kapsamlı ve ortak bir standart oluşturulması mümkün olmamıştır.

Standart, gıda prosesi boyunca gıda güvenliğini sağlamak için, sistem yönetimi, etkileşimli iletişim, ön şartlı programlar ve HACCP planları aracılığıyla gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek tehlikelerin kontrolü, sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesini de içeren kabul görmüş tüm ana unsurları bir araya getirir.

ISO 22000-2005, gıda güvenliği konusunda yasal zorunlulukların ötesine geçmeyi hedefleyen şirketler için ihtiyaçları tanımlamayı amaçlar.

Temel Faydalar Nelerdir?

 • Gıda güvenliğine yönelik olarak tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlar
 • Gıda güvenliği ve hijyen konusunda bütün personelin bilinçlenmesini ve teknik yeterliliği sağlar
 • Çalışan motivasyonunda artış ile birlikte işe odaklanmayı sağlar
 • Herhangi bir tehdit oluşturan temel durumlara odaklanma sağlar
 • Temel ihtiyaç programlarının sistematik yönetimini sağlar
 • İç süreçlerinde hata riskini azaltarak etkin kontrol sağlar
 • Müşterinin olumlu etkilenmesini sağlar
 • Gıda zehirlenmesi riskini azaltır
 • Üretim akış şemasını oluşturur
 • Proaktif yaklaşım sağlar
 • Gıda risklerini azaltır
 • Şeffaflığı artırır.

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

 • Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanması ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunur
 • Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar
 • Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer kuruluşlarla uyum ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlar
 • Ürün geri dönüşü gibi hususların engellenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlar
 • Ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolünü sağlar
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlar
 • Kaynak optimizasyonu sağlar ve personel yeterliliğinde artış görülür
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlar
 • Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artışı görülür
 • Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur
 • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar
 • Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır
 • Kanunlara uyumluluğu sağlar
 • Daha iyi planlama sağlar

 

ISO 22000-2005 Hangi Firmalar Tarafından Uygulanabilmektedir ?

 • Temizlik malzemeleri, ekipman ve gıda ile temas eden diğer malzemelerin üreticileri
 • Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar
 • Depolama, taşıma ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar
 • Servis sağlayıcılar (Haşere ile Mücadele vb.)
 • Ambalaj ve paketleme malzemesi üreticileri
 • Toptancı ve perakendeci gıda tedarikçileri
 • Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar
 • Katkı malzemesi üreticileri
 • Tohum ve yem üreticileri
 • Gıda üreticileri
 • Çiftçiler

ISO 22000-2005 Yönetim Sisteminin Unsurları

1 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
1.1 Genel Şartlar
1.2 Dokümantasyon Şartları
2 Yönetim Sorumluluğu
2.1 Gıda Güvenlik Yönetim Sisteminin Planlanma
2.2 Acil Durumlara Hazırlılık Ve Karşılık Verme
2.3 Gıda Güvenliği Politikası

2.4 Yönetimin Gözden Geçirmesi
2.5 Gıda Güvenliği Ekip Lideri
2.6 Yönetim Taahhüdü
2.7 Sorumluluk ve Yetki

2.8 İletişim
3 Kaynak Yönetimi
3.1 Kaynak Sağlanması
3.2 İnsan Kaynakları
3.3 Çalışma Ortamı

3.4 Altyapı
4 Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme
4.1 Ön Gereksinim Programları
4.2 OGP Ve HACCP Plânlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi Ve Dokümanların Güncelleştirilmesi
4.4 Tehlike Analizi
4.5 Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları

4.6 Operasyonel Ön Gereksinim Programları Oluşturulması
4.7 HACCP Planının Oluşturulması

4.8 Doğrulama Planlaması
4.9 İzlenebilirlik Sistemi
4.10 Uygunsuzluk Kontrolü
5 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, Geçerli Kılınması ve İyileştirilmesi
5.1 Genel
5.2 İzleme Ve Ölçmenin Kontrolü

5.3 Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması

5.4 Doğrulama
5.5 İyileştirme
5.5.1 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Güncelleştirilmesi
5.5.2 Sürekli İyileştirme

 

  Konuşma Başlat
  Belgelendirme Destek
  Merhaba,
  Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.