ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO, “International Organization for Standardization” ifadesinin kısa şekilde yazılmış şeklidir. (Türkçe karşılığı olarak “Uluslararası Standardizasyon Örgütü”). ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak, kurum kültürünün ilerlemesini gerçekleştirmek için uygulandığı kuruluşta (şirket, dernek, organizasyon vb.) bir yönetim sisteminin olduğu (ürettiği ürün veya hizmetlerin uluslararası standartta kabul edilmiş yönetim sistemi gereklerine uygun sistem) ve sistemin sürekliliğinin sağlandığı anlamı taşımaktadır.

ISO 9001 standartları, belgeye sahip olan ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğunu gösterir. Bu nedenle kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için bir güvencesinin varlığını belirler. ISO 9001 kalite belgesi ise etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standart şeklidir. Kuruluş ISO 9001 standardı şartlarını sağladığında ISO belgesini almaya hak kazanır.

ISO 9001 günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9001 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

 

ISO 9001 Belgesi Ne Gibi Yararlar Sağlar?

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi uygulanan kuruluşlarda aşağıda yer verilen yararlar gözlemlenir.

 • Gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili veriler ve istatistikler aracılığıyla analizlerinin kolay bir şekilde yapılabilmesi, böylece gelecek planlamasının kolaylaşması
 • Organizasyonun düzenlenmesi sonucu her bir çalışanın görev yetki ve sorumluluğu bilincine vardırır
 • Şirket işleyişinde sağlanan standardizasyon sayesinde “sadık” müşteriler üretme imkanı veriri
 • Iso belgesi standardı müşteri odaklı bir çalışma anlayışının benimsenmesini olanak tanır
 • Çalışanların performansına, motivasyonuna katkı ve rahat bir çalışma ortamı sağlama
 • Iso 9001 belgesi alabilen kuruluşlar için kârın ve verimliliğin artması sağlanır
 • Personelin kalite bilinci, etkinliği ve üretkenliğinde artış sağlamaktadır
 • Dokümantasyonun ve kayıtların işletmede düzenli ve etkin tutulması
 • Çalışanlarda yetki – sorumluluk bilincini yükseltme olanağı sağlar
 • Kamu kurum ve kuruluşların ihalelerinde yeterlilik sağlanmış olur
 • Kaynakların (İnsan, zaman, makine, sermaye) optimum kullanımı
 • Iso standardı işletmenin pazar payının büyümesine olanak sağlar
 • Üst yönetime kolay bir yönetim şekli fırsatı sunar
 • Üretilen ürünün zamanında teslimi kolaylaştırma
 • Hatalı ürün miktarının azalması imkan tanır
 • Müşterileri sayısında artış ön plana çıkar
 • Kuruluş itibarına olumlu katkı gözlenir
 • Fire – hurda miktarında düşüş sağlanır
 • Tedarikçi tercihinde etkinlik sağlar
 • Çalışanların verimliliğini artırma
 • Kurumsallaşmaya yardımcı olur
 • Maliyetlerin azaltılmasına katkı
 • Üretimde ve kârda artış gözlenir
 • Rekabette üstünlük sağlama
 • Kalite maliyetlerinde düşüş
 • Şirket kültürünü geliştirir

TS EN İso 9001 Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

ISO Belgesi (ISO 9001) ilgili standart şartlarının işletme içerisinde sağlanması ve bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından bu durumun doğrulanması neticesinde elde edilen bir kalite yönetim sistemi belgesidir. TS EN ISO 9001 standardı her sektör ve her işletmeyi kapsayacak şekilde belirlenmiştir. TS EN ISO 9001 eğitimi alındıktan sonra, TS EN ISO 9001 Belgesi almak isteyen işletme, içinde bulunduğu sektörün özelliklerini dikkate alarak standardın gereksinimlerini karşılamak zorundadır. TS EN  ISO 9001 standardı bir işletmenin müşteri ilişkileri, satın alma faaliyetleri, insan kaynakları, ar-ge, üretim veya hizmet sunumu departmanlarında uyulması gereken asgari şartları ortaya çıkarır.

 

ISO 9001 Belgesi Kimler İçin Gereklidir?

 • Eğitim şirketleri
 • Toptancılık faaliyeti yürüten firmalar
 • Bilişim, yazılım sektöründe ki firmalar
 • Perakendecilik faaliyeti yürüten firmalar
 • Metal / makina ekipmanlari üreten/satan firmalar
 • Kozmetik ve medikal sektöründe faaliyet gösteren firmalar
 • Nihai tüketiciye gıda ürünleri sunan işletmeler (otel, restoran, cafe, lokanta vb.)
 • Test, analiz ve kalibrasyon faaliyeti yürüten firmalar
 • Otomotiv yedek parça üreticisi ve satıcısı firmalar
 • İnşaat, yol(park-bahçe-peyzaj) yapım firmaları
 • Mühendislik ve doğalgaz alanındaki firmalar
 • Her türlü hizmet işi ile ugraşan firmalar
 • Servis tarzı faaliyet gösteren işletmeler
 • Laboratuarlar

ISO 9001 Belgesi Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli?

 • Adres veya unvan değişmiş ise son gazete
 • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri
 • SGK Hizmet Listesi
 • Vergi Levhası
 • Kayıtlı oda sicili
 • Kuruluşu belirten gazetesi
 • Gıda Firmaları için İşletme Kayıt Belgesi

İhaleler için ISO 9001 kalite yönetim belgesi ile ilgili yönetmelik var mıdır?

ISO 9001 kalite yönetim belgesine dair yönetmelik 04.09.2011 tarihinde İhale Yönetmeliği Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi adıyla yayınlanmıştır.

Adı geçen yönetmeliğe göre yeterlik kriteri olarak ISO 9001 Kalite Belgesinin talep edildiği durumlarda bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu’nca akredite edilen belgelendirmeye yetkili kuruluşlar ya da Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenmesi şarttır. Bu belgelendirme şirketlerinin, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumunca akreditasyonu gerçekleştiren belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalardan dolayı Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması mecburi değildir.

 

  Konuşma Başlat
  Belgelendirme Destek
  Merhaba,
  Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.