ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001 Standardı yolsuzluğa karşıt bir yönetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için gereken ihtiyaçları belirtir. Rehberlik eder. Bağımsız bir sistem olabileceği gibi genel bir yönetim sistemine de entegre edilebilir. ISO 37001 yolsuzlukla mücadele alanında kuruluşun faaliyetleriyle bağlantılı olarak aşağıdaki hususları ele alır:

 • Örgütsel yolsuzluk
 • Kuruluşun rüşvetçiliği
 • Örgüt faaliyetleri çerçevesinde örgüt personelinin yaptığı yolsuzluk
 • Örgüt adına çalışan veya yararlanıcı kuruluş personelince yolsuzluk
 • Kamu sektörü, özel ya da kar amacı gütmeyen sektörlerde yolsuzluk
 • Kurumun iş ortakları ile ilgili olarak örgüt faaliyetleri konusunda yolsuzluk
 • Örgütün iş imkanları bakımından örgüt adına hareket eden veya örgüt yararına yapılan yolsuzluk
 • Dolaylı ya da doğrudan yolsuzluk (Örneğin, üçüncü bir taraf vasıtasıyla veya üçüncü  tarafça teklif ya da kabul edilen bir yolsuzluk).

ISO 37001standardı sadece yolsuzluk için geçerli olan bir standarttır. Bir organizasyona yolsuzluğun tespit edilmesi, önlenmesi ve yolsuzluğa tepki vermesi için rehberlik eder.  Kurum faaliyetlerine uygulanacak olan yolsuzluk karşıtı durumundaki yasal düzenlemelere ve gönüllü taahhütlere uymada yardımcı olma amacıyla tasarlanan bir yönetim sistemi için gerekli koşulları şartları belirler.

ISO 37001-2016’da kartel, dolandırıcılık, anti-tröst ve rekabet suçları, para aklama ya da yolsuzluk ile ilgili diğer faaliyetler özellikle ele alınmadığı halde bir kuruluş bu tür faaliyetleri kapsayacak şekilde yönetim sisteminin çerçevesini genişletmeyi tercih edebilir.

ISO 37001-2016’nın gereklilikleri jeneriktir. Boyutu, niteliği ve etkinlik tipi göz önüne alınmadan özel, kamu ya da kar amacı gütmeyen sektörlerde bulunmasına bakılmadan tüm kurumlara (veya organizasyonun bir bölümüne) uygulanabilir.

  Konuşma Başlat
  Belgelendirme Destek
  Merhaba,
  Belgeniz için hemen yardımcı olabilirim.